MU AUN-QA Share & Learn ประสบการณ์การพัฒนาและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 1300-1600 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กำหนดการ

เอกสารประกอบ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 354

Solverwp- WordPress Theme and Plugin