แบ่งสรร ปันบุญ มหาสงกรานต์ 2564

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลเนื่องในโอกาสเทศกาลมหาสงกรานต์ 2564 ด้วยการสละทรัพย์สินและสิ่งของที่มีอยู่ บริจาคให้ผู้ขาดแคลน ได้ที่จุดรับบริจาคบริเวณหน้าอาคารเฉลืมพระเกียรติ หรือ ห้อง K121 ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 8 เมษายน 2564

ภาพบรรยากาศกิจกรรม