📣 ขอเชิญบุคลากรมหิดล ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม  MAHIDOL QUALITY FAIR 2022 

“Good Governance in Digital Era”

พบกับกิจกรรมมากมายภายในงาน 

อาทิเช่น

💜Poster Round Session

💙 การเสวนาและการบรรยายพิเศษ จากผู้ทรงคุณวุฒิ

💚 การบรรยายจากกลุ่มผลงานประเภท Award

💛 บูธกิจกรรมแจกของรางวัล

รายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 502

Solverwp- WordPress Theme and Plugin