ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ 

EP.48 วันที่ 21 ต.ค. 65 นี้ ตอน การมีส่วนร่วมและสร้างความผูกพัน คีย์เวิร์ดแห่งความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่

ทุกวันนี้ หลายองค์กรมีรูปแบบการทำงานในปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยนไป  “ออฟฟิศ” อาจไม่ใช่สถานที่จำเป็นสำหรับพนักงานเข้ามาทำงานหรือพบปะพูดคุยกันเหมือนเคย เพราะการทำงานออนไลน์ทำให้ทุกคนสามารถทำงานจากที่ใดก็ได้  ผลกระทบหนึ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา จน HR หลายท่านมีความกังวล คือ ความผูกพันของพนักงานกับองค์กรจะลดลงไปเรื่อย ๆ

 

เมื่อปัจจัยการสร้างความผูกพัน ไม่ได้มีเพียงแค่สถานที่  โจทย์ของ HR จึงควรมองหาวิธีการที่ทำให้ความห่างทางกายภาพ ไม่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าห่างไกล  เพื่อทำให้การส่งต่อมุมมอง  ความคิด เป้าหมายองค์กร ยังมีประสิทธิภาพ สามารถเสริมสร้างให้พนักงานเข้าใจและเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์กร เป็นพลังสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

 

คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU ในครั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมขบคิดและหาคำตอบกับแนวทางสร้างความเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานกับองค์กร  ทำให้เกิด Sense of Belonging ด้วยการสื่อสารและกิจกรรมที่สามารถดำเนินการในแบบ New & Next Normal ตลอดเวลา 2 ชั่วโมงเต็ม

 

กับประเด็นการพูดคุย

  1. คุณรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กรมากน้อยแค่ไหน
  2. รูปแบบการทำงาน New & Next Normal มีผลต่อ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง (Sense of Belonging) และความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานอย่างไร
  3. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของพนักงาน มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างความผูกพันกับองค์กรอย่างไร
  4. องค์กรสามารถสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งให้กับพนักงานได้อย่างไร ภายใต้รูปแบบการทำงาน New & Next Normal

 

บรรยายและพูดคุยโดย  คุณสุธาสินี โพธิจันทร์ วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส (Senior Consultant) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน ที่มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำกับองค์กรภาครัฐและเอกชนมากว่า 15 ปี

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 526

Solverwp- WordPress Theme and Plugin