กำหนดการตรวจประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาชีวเคมี ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2559

หมายเหตุ การดำเนินการทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ

MU_AUN-QA_BC_Visit_20160309_02

กำหนดการ

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559

ประมวลภาพ

MU_AUN-QA_BC_Visit_20160309_01

พิธีเปิด

MU_AUN-QA_BC_Visit_20160309_03

การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

MU_AUN-QA_BC_Visit_20160309_05

การเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์

การนำเสนอผลการเยี่ยมสำรวจเบื้องต้น (11 มีนาคม 2559)
การนำเสนอผลการเยี่ยมสำรวจเบื้องต้น (11 มีนาคม 2559)

การเข้ารับประเมินโดย AUN-QA ระดับอาเซียน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 410

Solverwp- WordPress Theme and Plugin