กองพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมเครือข่ายผู้บริหารด้านพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 1/2559 ขึ้น ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 0930-1200 โดยมี อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ เข้าประชุม

meeting_20161020a

รายละเอียดการประชุม

Asia THE Indicators 2016 Weight
Teaching (the learning environment)

 • Reputation survey 10%
 • Staff-to-student ratio 4.5%
 • Doctorate-to-bachelor’s ratio 2.25%
 • Doctorates aawarded to academic staff ratio 6%
 • Institutional income 2.25%
25%
Research (volume, income, and reputation)

 • Reputation survey 15%
 • Research income 7.5%
 • Research productivity 7.5%
30%
Citations (research influence) 30%
International outlook (staff, student, research)

 • International-to-domestic-student ratio 2.5%
 • International-to-domestic-staff ratio 2.5%
 • International collaboration 2.5%
7.5%
Industry income (knowledge transfer) 7.5%
Asia QS Indicators 2016 Weight 2016
Academic Reputation 30%
Employer Reputation 20%
Faculty/Students Ratio 15%
Citation per paper  & Paper per faculty 10+10%
Staff with PhD 5%
Proportion of International Faculty and Proportion of International Students 2.5+2.5%
Proportion of inbound exchange students and proportion of outbound exchange students 2.5+2.5%

wcu_2009

“มหาวิทยาลัยมหิดลใช้ระบบประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนา ไม่ใช่มุ่งหวังคะแนนหรือรางวัลใด ๆ”

MU EdPEx 2560

กิจกรรม EdPEx 2560 วัน เดือน ปี
Criteria Training
EdPEx Criteria Training 1/59 2-4 พ.ย. 59
EdPEx for Executives 18-19 พ.ย. 59
EdPEx Criteria Training 2/59 19-21 ธ.ค. 59
Assessor Training
MU EdPEx Assessor Training #5 (1of2) 12-13 ม.ค. 60
MU EdPEx Assessor Training #5 (2of2) 22-24 ก.พ. 60
MU EdPEx Lead Assessor Preparation 16 มี.ค. 60
MU EdPEx Assessor Calibration 17 มี.ค. 60
Share and Learn
ตลาดนัดคุณภาพ (EdPEx & AUN-QA) 24 ม.ค. 60

MU AUN-QA 2560

กิจกรรม AUN-QA 2560 วัน เดือน ปี
MU AUN-QA Assessor & SAR Writting
MU AUN-QA Assessor Training #4 9-11 ม.ค. 60
MU AUN-QA Assessor Training #5 TBA
MU AUN-QA SAR Writting Workshop (Assessor Training required) 28 ก.พ. 60
Share and Learn
ตลาดนัดคุณภาพ (EdPEx & AUN-QA) 24 ม.ค. 60

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 456

Solverwp- WordPress Theme and Plugin