ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางรับการเยี่ยมสำรวจ 2565

Mahidol Social Engagement
ตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 65

MUSC QUALITY FAIR 2022
ส่งผลงานถึง 20 กรกฎาคม 65

ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้หลักสูตร AUN-QA CRITERIA VERSION V4.0

ภาพข่าวกิจกรรม