กิจกรรม : ข่าวประชาสัมพันธ์

AUN-QA ประจำปี 2564

ประกาศ เลื่อนการจัดงาน

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้หลักการและแนวคิดในการทำงานแบบ Lean และ Agile  (รับจำนวนจำกัด)…

ไทยเซฟไทย โดย กรมอนามัย

คัดกรองก่อนเข้าทำงานสำหรับพนักงาน : ประเมินความเสี่ยงการแพร่เชื้อให้กับเพื่อนในที่ทำงาน…

ภาพข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2564

วันที่  21 เมษายน 2564  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นเพื่อพัฒนา จัดการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง  ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1 / 2564…
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “แบ่งสรร ปันบุญ มหาสงกรานต์ 2564”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “แบ่งสรร ปันบุญ มหาสงกรานต์ 2564”

        งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดกิจกรรมสังคมสัมพันธ์ “แบ่งสรร ปันบุญ มหาสงกรานต์ 2564” โดยเปิดรับบริจาคสิ่งของ จากผู้บริหาร บุคลากร…
หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ) และหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (นานาชาติ) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA รูปแบบ 2.0 จากมหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ) และหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (นานาชาติ) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA รูปแบบ 2.0 จากมหาวิทยาลัยมหิดล

          วันที่  24 มีนาคม 2564  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ)…
โครงการสัมมนาระดมความคิดเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2564

โครงการสัมมนาระดมความคิดเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2564

         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาระดมความคิดเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2564 ขึ้นในวันพุธที่ 17 – วันพฤหัสบดีที่ 18…
การตรวจประเมิน Online MU AUN-QA Assessment

การตรวจประเมิน Online MU AUN-QA Assessment

การตรวจประเมิน Online MU AUN-QA Assessment ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (นานาชาติ) ด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (นานาชาติ)…
มอบของขวัญเทศกาลปีใหม่ 2564

มอบของขวัญเทศกาลปีใหม่ 2564

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสังคมสัมพันธ์ งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับ งานตรวจสอบภายใน มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ภาควิชา กลุ่มสาขาวิชาและงานต่างๆ ในเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2564 วันที่ 21 ธันวาคม 2563   …