กิจกรรม : ข่าวประชาสัมพันธ์

AUN-QA ประจำปี 2564

ประกาศ เลื่อนการจัดงาน

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้หลักการและแนวคิดในการทำงานแบบ Lean และ Agile  (รับจำนวนจำกัด)…

ไทยเซฟไทย โดย กรมอนามัย

คัดกรองก่อนเข้าทำงานสำหรับพนักงาน : ประเมินความเสี่ยงการแพร่เชื้อให้กับเพื่อนในที่ทำงาน…

ภาพข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2564

วันที่  21 เมษายน 2564  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นเพื่อพัฒนา จัดการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง  ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1 / 2564…
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “แบ่งสรร ปันบุญ มหาสงกรานต์ 2564”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “แบ่งสรร ปันบุญ มหาสงกรานต์ 2564”

        งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดกิจกรรมสังคมสัมพันธ์ “แบ่งสรร ปันบุญ มหาสงกรานต์ 2564” โดยเปิดรับบริจาคสิ่งของ จากผู้บริหาร บุคลากร…
หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ) และหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (นานาชาติ) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA รูปแบบ 2.0 จากมหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ) และหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (นานาชาติ) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA รูปแบบ 2.0 จากมหาวิทยาลัยมหิดล

          วันที่  24 มีนาคม 2564  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ)…
คณะวิทยาศาสตร์ ผนึกกำลัง ปรับกลยุทธ์ พร้อมมุ่งตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

คณะวิทยาศาสตร์ ผนึกกำลัง ปรับกลยุทธ์ พร้อมมุ่งตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

                17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้บริหารทุกระดับ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันผนึกกำลังในการสัมมนาระดมความคิดปรับปรุงแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์…
การตรวจประเมิน Online MU AUN-QA Assessment

การตรวจประเมิน Online MU AUN-QA Assessment

การตรวจประเมิน Online MU AUN-QA Assessment ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (นานาชาติ) ด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (นานาชาติ)…
มอบของขวัญเทศกาลปีใหม่ 2564

มอบของขวัญเทศกาลปีใหม่ 2564

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสังคมสัมพันธ์ งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับ งานตรวจสอบภายใน มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ภาควิชา กลุ่มสาขาวิชาและงานต่างๆ ในเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2564 วันที่ 21 ธันวาคม 2563   …