วันที่                                             

กิจกรรม

สิงหาคม 2565

31 ส.ค.65

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมเยี่ยมชมส่วนงานด้าน SOCIAL ENGAGEMENT กิจกรรมด้านการรับใช้สังคม

29 ส.ค.65

งานมหกรรมคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

กรกฏาคม 2565

11 ก.ค.65

งานนโยบายฯ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “เสริมพลังอุดมศึกษาเพื่อสังคมไทย”

พฤษภาคม 2565

31 พ.ค.65

การประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร (SAR VISIT) ประจำปีงบประมาณ 2565

27 พ.ค.65

ประชุมแนวทางปฏิบัติงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (MAHIDOL SOCIAL ENGAGEMENT)

3 พ.ค.65

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2565

เมษายน 2565

1 เม.ย.65

สัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2566

มีนาคม 2565

10 มี.ค. 65

หลักสูตร ป.โท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ผ่านเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

กุมภาพันธ์ 2565

24 ก.พ. 65

ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้หลักสูตร AUN-QA CRITERIA VERSION V4.0

Solverwp- WordPress Theme and Plugin