ข่าวสารการอบรม

อบรม MUQD Webinar

MUQD Webinar : ครั้งที่ 5 “การจัดการนวัตกรรม”

WebMaster

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 15:18:37 น.

MUQD Webinar : ครั้งที่ 4 “OBEs Transformation”

WebMaster

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14:18:53 น.

MUQD Webinar : ครั้งที่ 3 “การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ”

WebMaster

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14:09:28 น.

MUQD Webinar ครั้งที่ 2 “การฟังเสียงลูกค้าในภาวะวิกฤต”

WebMaster

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 15:43:52 น.

อบรมพัฒนาบุคลากร

คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.48 

WebMaster

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:10:38 น.

📣ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม” (MUSEF 2022)

WebMaster

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13:32:14 น.

อบรม/ประชาสัมพันธ์

Digital KM Masterclass

WebMaster

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13:22:27 น.

MAHIDOL QUALITY FAIR 2021

WebMaster

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09:22:39 น.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin