ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัทไทยยูเนียน ในความร่วมมือทำส่วนต่อขยาย GII และการลงนามความร่วมมือเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นการเสริมสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 401

Solverwp- WordPress Theme and Plugin