วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 1030 อธิการบดีพร้อมด้วยทีมบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงปฏิบัติงาน (Performance Agreement หรือ PA) ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง K101 โดยมี รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และทีมบริหาร รับการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงปฏิบัติการในครั้งนี้

pa_visit_20161121

กำหนดการ

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 397

Solverwp- WordPress Theme and Plugin