ทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 โดยมีจำนวนโครงการเข้ารับการพิจารณารวม 302 โครงการ (ดังตาราง)

ยุทธศาสตร์ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง รวม
1. Excellence in Research with Global and Social Impact 19 36 55
2. Excellence in Outcome-based Education for Globally-competent Graduates 23 84 107
3. Excellence in Professional Services and Social Engagement 9 17 26
4. Excellence in Management for Sustainable Organization 47 67 114
รวม 98 204 302

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 367

Solverwp- WordPress Theme and Plugin