ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU”

EP.20 วันที่ 11 ก.พ.65  นี้ ตอน  Why-What-How? คุยเฟื่องเรื่อง HR: นานาสาระที่ผู้บริหารทุกคนต้องรู้
EP.21 วันที่ 18 ก.พ.65  นี้ ตอน The Future is Now: ทักษะสำคัญแห่งอนาคต
EP.20 วันที่ 11 ก.พ.65
ร่วมสนทนากับ 2 กูรูด้านการพัฒนาบุคลากร ที่จะมาสร้างความเข้าใจและให้คำแนะนำเทคนิคดีๆ กับ ผู้บริหารสายงาน ในบทบาท “การบริหารคน” พร้อมตอบคำถาม ชี้ความสำคัญ ของงาน HR ที่ผู้บริหารสายงานและนักทรัพยากรบุคคล ต้องร่วมกันขับเคลื่อน สร้างความสามารถในการแข่งขัน เปลี่ยนผ่านองค์กรสู่การทำงานยุคดิจิทัล
ร่วมหาคำตอบกับประเด็นเหล่านี้
  • ทำไมผู้บริหารสายงานควรต้องรู้และทำงาน HR
  • ทำความเข้าใจหลักการบริหารคน และเทคนิคบริหารคนให้ได้ผลงาน
  • Update มุมมองใหม่ๆ และความท้าทายของการบริหารคนยุคดิจิทัล
EP.21 วันที่ 18 ก.พ.65
ร่วมหาคำตอบของความสำคัญและแนวทางการพัฒนาทักษะอนาคต หรือ Future Skills ซึ่งกำลังเป็นที่พูดถึงอยู่ในวงการพัฒนาบุคลากรทุกวันนี้ พร้อมการเปิดตัว โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Future Skills Development Program 2022 ที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมผู้เชี่ยวชาญหลายสาขามาร่วมกันพัฒนาขึ้นใหม่ ให้คนไทยได้พัฒนาตัวเอง
ประเด็นการพูดคุย
  • ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอนาคต
  • การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
  • ทักษะสำคัญที่สอดรับกับโลกยุคดิจิทัล
  • Future Skills Development แนวทางการพัฒนาทักษะอนาคต
สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 438

Solverwp- WordPress Theme and Plugin