การอบรมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยใช้ AUN-QA Criteria Version 4.0

         วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข   งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดอบรมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยใช้ AUN-QA CRITERIA VERSION 4.0  ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา มาเป็นวิทยากร  โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง จำนวนทั้งสิ้น 54 คน         รับชมการประชุมย้อนหลัง / เอกสารประกอบการประชุม  (Intranet) Click here Previous Next

การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 16 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานที่สำคัญของปีงบประมาณ 2566 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบออนไลน์ Previous Next Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงาน MU Quality Forum: World Class Education Standards

20 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิวิมล แสวงผล รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนคณบดี จากคณะวิทยาศาสตร์  เข้าร่วมงาน MU Quality Forum: World Class Education Standards โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  และ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ทั้งนี้ มีผู้บริหารส่วนงาน และผู้แทนส่วนงาน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมภัทรมหาราชการุณย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรสังกัดสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ จำนวน 66 สถาบัน เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์  Previous Next ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณแก่ผู้บริหารส่วนงานที่ได้ทุ่มเทในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ ร่วมผลักดันให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการประเมินคุณภาพและขอรับรองเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ จากนั้น เป็นการเสวนาหัวข้อ “World-Class Accreditation” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์

คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.48 

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์  EP.48 วันที่ 21 ต.ค. 65 นี้ ตอน การมีส่วนร่วมและสร้างความผูกพัน คีย์เวิร์ดแห่งความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่ ทุกวันนี้ หลายองค์กรมีรูปแบบการทำงานในปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยนไป  “ออฟฟิศ” อาจไม่ใช่สถานที่จำเป็นสำหรับพนักงานเข้ามาทำงานหรือพบปะพูดคุยกันเหมือนเคย เพราะการทำงานออนไลน์ทำให้ทุกคนสามารถทำงานจากที่ใดก็ได้  ผลกระทบหนึ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา จน HR หลายท่านมีความกังวล คือ ความผูกพันของพนักงานกับองค์กรจะลดลงไปเรื่อย ๆ   เมื่อปัจจัยการสร้างความผูกพัน ไม่ได้มีเพียงแค่สถานที่  โจทย์ของ HR จึงควรมองหาวิธีการที่ทำให้ความห่างทางกายภาพ ไม่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าห่างไกล  เพื่อทำให้การส่งต่อมุมมอง  ความคิด เป้าหมายองค์กร ยังมีประสิทธิภาพ สามารถเสริมสร้างให้พนักงานเข้าใจและเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์กร เป็นพลังสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ   คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU ในครั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมขบคิดและหาคำตอบกับแนวทางสร้างความเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานกับองค์กร  ทำให้เกิด Sense of Belonging ด้วยการสื่อสารและกิจกรรมที่สามารถดำเนินการในแบบ New & Next Normal ตลอดเวลา 2 ชั่วโมงเต็ม   กับประเด็นการพูดคุย คุณรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กรมากน้อยแค่ไหน

พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  วันที่ 10 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดี และทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 12 ภาควิชา 2 กลุ่มสาขาวิชา และ 13 งานภายใต้สำนักงานคณบดี รวมถึงศูนย์วิจัย เพื่อร่วมขับเคลื่อนและส่งเสริมการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) ประจำปี 2566 ให้สำเร็จลุล่วง ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ภาพบรรยากาศการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) ภาควิชา Previous Next ภาพบรรยากาศการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) งานในสำนักงานคณบดี Previous Next

📣ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 📚

ขอเชิญบุคลากรมหิดล ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม  MAHIDOL QUALITY FAIR 2022  “Good Governance in Digital Era” พบกับกิจกรรมมากมายภายในงาน  อาทิเช่น Poster Round Session การเสวนาและการบรรยายพิเศษ จากผู้ทรงคุณวุฒิ การบรรยายจากกลุ่มผลงานประเภท Award บูธกิจกรรมแจกของรางวัล รายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ลงทะเบียนร่วมงาน

📣ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม” (MUSEF 2022)

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม” (MUSEF 2022) “Healthy Together ชุมชนเมืองสุขภาพดี” กิจกรรมจัดเต็มที่อยากชวนทุกท่านจัดเวลาให้ดี ทั้งการบรรยายและเสวนาจากประสบการณ์ทำงานจริงของเหล่านักวิจัย กิจกรรมเวิร์กชอปเครื่องมือใหม่ ๆ ที่จะมาช่วยพัฒนาการทำงาน การนำเสนอผลงาน Oral presentation และ Poster presentation เพื่อช่วยเปิดมุมมองและอัพเดทงานใหม่ ๆ ในวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 08:30 – 16:00 น.ณ มหหิดลสิทธาคาร และศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ถ้าพร้อมแล้วไปลงทะเบียนกันได้เลยปิดลงทะเบียนวันที่ 26 กันยายน 2565(ไม่มีค่าใช้จ่ายและรับจำนวนจำกัด) ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ที่มา : MUSEF Conference

การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) ประจำปี 2565

การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 8 – วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 หมายเหตุ ช่วงสัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ คณะกรรมการจะเป็นผู้คัดเลือกรายชื่อผู้ถูกรับการสัมภาษณ์ และขอความร่วมมือหากท่านได้รับการคัดเลือก  (วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 15.20 – 16.20 น.) 

งานมหกรรมคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

           วันที่ 29 สิงหาคม 2565 งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับ งานบริหารและธุรการ และงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดงานมหกรรมคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 เวลา 09.00 – 11.45 น. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานด้านพัฒนาคุณภาพ เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรทุกระดับและทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาคุณภาพคนและพัฒนาคุณภาพงาน สู่การพัฒนาคุณภาพองค์กร  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการประเมินเพื่อทำหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ชำนาญงาน ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญฯ) ม. มหิดล ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “เคล็ดลับ การพิจารณาผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการของสายสนับสนุน”   โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น   86  ท่าน วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรทุกระดับและทุกหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ 2. ได้ผลงานที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาต่อยอดไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานประจำได้ต่อไป  โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานมหกรรมคุณภาพ คณะวิทยาศาสร์ ทั้งหมดจำนวน