ผลการจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 2559

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกรอบ กรกฎาคม 2559 แสดงให้เห็นประเทศไทยมีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดอันดับอยู่ในลำดับที่ 3 และ 4 โดยเมื่อพิจารณาเกณฑ์แล้วจะพบว่ามี 4 ประเด็น Presence (20%) จำนวนหน้าเว็บของมหาวิทยาลัยภายในโดเมนของมหาวิทยาลัย (mahidol.ac.th) ที่อยู่ในฐานข้อมูล Google Openness (15%) จำนวนไฟล์เอกสารที่นำเสนอบนเว็บไซต์ภายในโดเมนของมหาวิทยาลัย ได้แก่ไฟล์เอกสารสกุล pdf, doc, docx, ppt ที่อยู่ในฐานข้อมูล Google Scholar Impact (50%) จำนวนลิงก์ภายนอกที่ลิงก์มายังเว็บไซต์ภายในโดเมนของมหาวิทยาลัย จากการวัดด้วย Majestic SEO and ahrefs Excellence (15%) จำนวนบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ที่มา: มหาวิทยาลัยมหิดล คว้าอันดับ 1 ของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ Web-0-Metrics Ranking of World Universities ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง Webometrics (Southeast Asia, July 2016)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin