พฤศจิกายน 2561

วันที่

กิจกรรม

 2 พ.ย. 61          

SIPOC & SERVICE BLUEPRINT

ตุลาคม 2561

22 ต.ค. 61

การสัมมนาพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

8 ต.ค. 61

การยืนยันข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA ONLINE ปีการศึกษา 2560

4 ต.ค. 61

PA-VISIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

3 ต.ค. 61

ASEAN AUN-QA ACCREDITATION FOR MUSC PH.D. IN BIOCHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAMME)

กันยายน 2561

24 ก.ย. 61

THE 8TH ASSESSOR TRAINING WORKSHOP FOR AUN-QA PROGRAMME ASSESSMENT

6 ก.ย. 61

MU AUN-QA SITE VISIT FOR B.SC., M.SC., AND PH.D. IN PLANT SCIENCES

 

AAR MU AUN-QA @MUSC 2018

สิงหาคม 2561

13 ส.ค. 61

AAR เยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร 2561

2 ส.ค. 61

มหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 1

กรกฏาคม 2561

18 ก.ค. 61

MU AUN-QA SITE VISIT: MSC AND PHD IN PHYSIOLOGY

พฤษภาคม 2561

3 พ.ค. 61

MU EDPEX SITE VISIT AT MUSC 2018

เมษายน 2561

3 เม.ย. 61

เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน MU AUN-QA 2561

มีนาคม 2561

29 มี.ค. 61

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลอบรมหลักสูตร TQA Application Report Writing 2018

กุมภาพันธ์ 2561

20 ก.พ. 61

การพัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์

 

สร้างบรรยากาศการเรียนรู้กับงานสัปดาห์หนังสือ คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12

 

MEET THE DEAN 2018

19 ก.พ. 61

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรุ่นใหม่

8 ก.พ. 61

60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มกราคม 2561

8 ม.ค. 61

ASEAN AUN-QA SITE VISIT FOR PH.D. IN BIOCHEMISTRY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin