การสัมมนาพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

การสัมมนาพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 ถึงวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ โมดัส บีชฟรอนต์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้มีบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์ร่วมประชุมด้วย 3 ท่านได้แก่

  • อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน (รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ)
  • รศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา (รองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมีและประธานหลักสูตรชีวเคมี)
  • รศ.ดร.ภญ.กรองทอง ยุวถาวร (เกษียณ)

กำหนดการ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin