การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 (2559-2563)

การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 (2559-2563)

มหาวิทยาลัยมหิดลรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)

กำหนดการ

  • วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin