Meet the Dean 2018

Meet the Dean 2018

Meet the Dean คณบดีพบประชาคม ก้าวสู่ 60 ปี แห่งการสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:30 – 15:30 ณ ห้องบรรยาย L-01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

คณบดีพบประชาคม (Meet the Dean) เป็นช่องทางเพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และมุ่งสู่จุดหมายที่กำหนดไว้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรสิทธิผลได้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin