สร้างบรรยากาศการเรียนรู้กับงานสัปดาห์หนังสือ คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12

สร้างบรรยากาศการเรียนรู้กับงานสัปดาห์หนังสือ คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12

คณบดี และผู้มีเกียรติร่วมงานพิธีเปิด Mahidol-Payathai Bookfair 2018 หรืองานสัปดาห์หนังสือ มหิดลพญาไท ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อสร้างบรรยากาศของสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ กระตุ้นการเรียนรู้ และก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในนักศึกษา นอกจากนี้ยังมักมีหนังสือตำราต่างประเทศ ที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะทั่วไปทางภาษาที่ราคาย่อมเยาว์ ขายให้แก่นักศึกษาและอาจารย์อีกด้วย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin