60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เชิ่มร่วมงานเดิน-วิ่ง 60 ปีคณะวิทยาศาสตร์ ค่าสมัคร 500 บาท จัดงานวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ม.มหิดล ศาลายา (เส้นทางเดิน 5 กิโลเมตร และวิ่ง 10 กิโลเมตร ภายในม.มหิดล ศาลายา ปล่อยตัว 06:00)  ดูรายละเอียดทาง Facebook และเว็บไซต์

ดาวน์โหลด Microsoft PowerPoint MUSC 60 Years Anniversary Template

[16:9] [4:3][16:9] [4:3]

https://www.youtube.com/watch?v=tLs4ahKMDdo

เสื้อโปโล 60 ปีคณะวิทยาศาสตร์

แบบเสื้องาน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อื่น ๆ

ภาพยนตร์ที่มาถ่ายทำบางส่วนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีที่คณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 60 ปี

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin