งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจัดการประชุมหลังการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559 วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ห้อง K102 เวลา 09:00-12:00 เพื่อนำเสนอกระบวนการรับเยี่ยมตามแนวทางการประเมินคุณภาพหลักสูตร MU AUN-QA โดยผู้ประเมินของมหาวิทยาลัยมหิดล ผลความสำรวจความพึงพอใจ ข้อดีและข้อเสียในกระบวนการเยี่ยมสำรวจ รอบรวมข้อคำถามและข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเตรียมการรับเยี่ยมสำรวจหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ต่อไป

เอกสารประกอบการประชุม

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 425

Solverwp- WordPress Theme and Plugin