การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx (EdPEx Assessor: EA) ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพฯ

ผู้เข้าอบรมจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการ

วิทยากร

เอกสารประกอบการอบรม

อุปกรณ์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

EdPEx_Criteria_2558-2559

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 726

Solverwp- WordPress Theme and Plugin