การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมประธานตรวจประเมิน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2559 ของมหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

MU_EdPEx_Team_Lead_Workshop_20160218

กำหนดการ

เอกสารประกอบการอบรม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 420

Solverwp- WordPress Theme and Plugin