🤟 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบุคลากรร่วมเรียนรู้ผ่าน “MUQD Webinar series 2: Achieving excellence”
🧐 “Achieving excellence ครั้งที่ 7: เมื่อ AUNQA version 4 ถามถึงการประเมิน “Achievement of PLOs”
🗓 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565
⏳ เวลา 13.30 – 15.00 น.

👉 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร รับคำอินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. อาจารย์ ดร.วีรเดช พันธ์วิสวาส
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

💁‍♂️ ผู้ดำเนินรายการ
1. รองศาสตราจารย์ ชวลิต วงษ์เอก
AUN-QA Expect & Assessor

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

💻 บนระบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex Event
สำรองที่นั่งรับฟัง โดยระบบออนไลน์กับเราได้ที่
🔗 http://op.mahidol.ac.th/qd/new/2022/km20220512.html
และรับชมย้อนหลังได้ทื่
🔗 https://kmmasterclass.mahidol.ac.th/
(กิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ)🎉🎉

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 389

Solverwp- WordPress Theme and Plugin