เพื่อติดตามผลการนำแนวทาง Outcome-Based Education ไปใช้ในการออกแบบหลักสูตรจากที่ได้เข้าอบรมในครั้งก่อนหน้านี้ แต่ละหลักสูตรจะต้องทำการบ้านการออกแบบ ELO แบบย้อนกลับ (backward design) ส่งและมาอภิปราย เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบหรือพัฒนาหลักสูตรต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560

เอกสารประกอบการอบรม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 590

Solverwp- WordPress Theme and Plugin