การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2562

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

กำหนดการ

  • 0830 ลงทะเบียน
  • 0900 เริ่มการประชุม
  • 0905 รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ชี้แจงวัตถุประสงค์และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
  • 0910 ผู้แทนภาควิชารายงานแผนบริหารความเสี่ยงของภาควิชา ปีงบประมาณ 2562
  • 1030 ผู้แทนส่วนงานในสำนักงานคณบดีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงของงาน ปีงบประมาณ 2562
  • 1130 อภิปรายประเด็นความเสี่ยง การบริหาร และแนวทางพัฒนา
  • 1200 ปิดการประชุม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin