เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน รับชมรับฟังความรู้ ในหัวข้อ การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน รับชมรับฟังความรู้ ในหัวข้อ การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

📝 เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน รับชมรับฟังความรู้ ในหัวข้อ การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Performance Excellence Framework) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ ผ่านทาง MUSC Channel
เลือกรับชมได้ตาม EP ด้านล่าง หรือรับฟังกันอย่างต่อเนื่องแบบ Playlist ได้ที่ https://youtu.be/Bhgwef1FspA
————————————————–
EP1: เริ่มต้นการเดินทาง https://youtu.be/gEymGG3eUi0
EP2: ความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร https://youtu.be/Bhgwef1FspA
EP3: เริ่มต้นสู่ความเป็นเลิศ https://youtu.be/IUmNwFjwBJQ
EP4: นำอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน https://youtu.be/z1dHYxztFE8
EP5: การจัดทำกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ https://youtu.be/lk1rNokKwCM
EP6: เข็มทิศนำทางสู่ความยั่งยืน https://youtu.be/iy9m1GzlTEQ
EP7: มองให้ไกล ไปให้ถึง https://youtu.be/5WDak8RW7X8

 

ที่มา : Facebook Mahidol University, Faculty of Science

Solverwp- WordPress Theme and Plugin