อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้บริหารส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560

ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและกองพัฒนาคุณภาพ
ผู้แทนศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 335

Solverwp- WordPress Theme and Plugin