101 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

101 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหาร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกนก บุญวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ วางพวงมาลัยสักการะอนุสรณ์สถานศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เนื่องในพิธีรำลึก 101 ปี ชาตกาลศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข (วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2462) เพื่อรำลึกถึง “อาจารย์สตางค์” ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรกของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการวางรากฐานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศไทย รวมถึงการขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของประเทศ และสร้างคุณูปการแก่วงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยไว้อย่างมากมาย

ที่มา ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Solverwp- WordPress Theme and Plugin