การประชุมเครือข่ายผู้บริหารด้านพัฒนาคุณภาพ

กองพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมเครือข่ายผู้บริหารด้านพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 1/2559 ขึ้น ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 0930-1200 โดยมี อ.ดร.ณัฐพล

Read more

หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพรับการตรวจประเมิน MU AUN-QA

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 หลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA จากกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 3 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 2559

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 0830-1630 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลงทะเบียนร่วมงานได้ทางเว็บไซต์ http://www.qd.mahidol.ac.th/mqf2016/ หรือติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-6062-5 คณะวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรร่วมเป็นกรรมการพิจารณาผลงานในมหกรรมคุณภาพได้แก่

Read more

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 2559

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกรอบ กรกฎาคม 2559 แสดงให้เห็นประเทศไทยมีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดอันดับอยู่ในลำดับที่ 3 และ 4 โดยเมื่อพิจารณาเกณฑ์แล้วจะพบว่ามี 4 ประเด็น Presence (20%) จำนวนหน้าเว็บของมหาวิทยาลัยภายในโดเมนของมหาวิทยาลัย (mahidol.ac.th) ที่อยู่ในฐานข้อมูล Google Openness (15%) จำนวนไฟล์เอกสารที่นำเสนอบนเว็บไซต์ภายในโดเมนของมหาวิทยาลัย ได้แก่ไฟล์เอกสารสกุล

Read more

การอบรมผู้บริหารระดับกลางมหาวิทยาลัยมหิดล (EDP)

หลักสูตรการฝึกอบรม กลุ่มรวมวิชาที่ 1 การบริหารตนเอง (Managing Yourself) รวม 45.5 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 2 หมวด หมวดที่ 1 (Module 1) การเรียนรู้และบริหารตนเอง (self management) รวม

Read more

อบรม Outcome-based Education

กองพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “Overview of Outcome-Based Education” เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ ห้องทวีวัฒนา Salaya Pavilion Hotel วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดการ Monday September

Read more

วันมหิดล 2559

คณบดี ทีมบริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระบิดา ศูนย์การเรียนรู้ ม.มหิดล ศาลายา เมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559

Read more

การพิจารณาโครงการ/แผนปฏิบัติการ MUSC ปีงบประมาณ 2560

ทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 โดยมีจำนวนโครงการเข้ารับการพิจารณารวม 302 โครงการ (ดังตาราง) ยุทธศาสตร์ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง รวม 1. Excellence in Research with Global and

Read more

ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ 2560-2564

การประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-2564 ณ โรงแรมอัมพวา น่านอน ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2559 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ภาพกิจกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ 16-18 กันยายน 2559 อัลบั้มภาพการจัดทำแผนกลยุทธ์ 2560-2564 อัลบั้มภาพอาหารและของว่างระหว่างการประชุม อัลบั้มภาพกิจกรรมคาราโอเกะหลังอาหารเย็น

Read more