มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 2559

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 0830-1630 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลงทะเบียนร่วมงานได้ทางเว็บไซต์ http://www.qd.mahidol.ac.th/mqf2016/ หรือติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-6062-5 คณะวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรร่วมเป็นกรรมการพิจารณาผลงานในมหกรรมคุณภาพได้แก่

Read more

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 2559

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกรอบ กรกฎาคม 2559 แสดงให้เห็นประเทศไทยมีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดอันดับอยู่ในลำดับที่ 3 และ 4 โดยเมื่อพิจารณาเกณฑ์แล้วจะพบว่ามี 4 ประเด็น Presence (20%) จำนวนหน้าเว็บของมหาวิทยาลัยภายในโดเมนของมหาวิทยาลัย (mahidol.ac.th) ที่อยู่ในฐานข้อมูล Google Openness (15%) จำนวนไฟล์เอกสารที่นำเสนอบนเว็บไซต์ภายในโดเมนของมหาวิทยาลัย ได้แก่ไฟล์เอกสารสกุล

Read more

การอบรมผู้บริหารระดับกลางมหาวิทยาลัยมหิดล (EDP)

หลักสูตรการฝึกอบรม กลุ่มรวมวิชาที่ 1 การบริหารตนเอง (Managing Yourself) รวม 45.5 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 2 หมวด หมวดที่ 1 (Module 1) การเรียนรู้และบริหารตนเอง (self management) รวม

Read more

อบรม Outcome-based Education

กองพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “Overview of Outcome-Based Education” เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ ห้องทวีวัฒนา Salaya Pavilion Hotel วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดการ Monday September

Read more

วันมหิดล 2559

คณบดี ทีมบริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระบิดา ศูนย์การเรียนรู้ ม.มหิดล ศาลายา เมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559

Read more

การพิจารณาโครงการ/แผนปฏิบัติการ MUSC ปีงบประมาณ 2560

ทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 โดยมีจำนวนโครงการเข้ารับการพิจารณารวม 302 โครงการ (ดังตาราง) ยุทธศาสตร์ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง รวม 1. Excellence in Research with Global and

Read more

ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ 2560-2564

การประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-2564 ณ โรงแรมอัมพวา น่านอน ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2559 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ภาพกิจกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ 16-18 กันยายน 2559 อัลบั้มภาพการจัดทำแผนกลยุทธ์ 2560-2564 อัลบั้มภาพอาหารและของว่างระหว่างการประชุม อัลบั้มภาพกิจกรรมคาราโอเกะหลังอาหารเย็น

Read more

การทำข้อตกลงปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ 2560

การจัดทำข้อตกลงปฏิบัติการ (Performance Agreement: PA) ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2560 มีกำหนดการดังนี้ วันที่ เวลา ส่วนงาน วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 13:00-14:30 ภาควิชาสรีรวิทยา 14:30-16:00 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Read more

พัฒนาและประเมินหลักสูตรด้วย AUN-QA

MU AUN-QA Share & Learn ประสบการณ์การพัฒนาและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 1300-1600 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กำหนดการ ลงทะเบียน

Read more

การทบทวนหลังการเยี่ยมสำรวจหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจัดการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติการ (After Action Review) จากการที่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเคมี ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA โดยกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม K102 วันศุกร์ที่

Read more