พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิทยาศาสตร์) และสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Solverwp- WordPress Theme and Plugin