การประเมิน EdPEx มหาวิทยาลัยมหิดล 2562

การประเมิน EdPEx มหาวิทยาลัยมหิดล 2562

คณะวิทยาศาสตร์ จะเข้ารับการเยี่ยมสำรวจตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 โดยคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

กำหนดการ

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ (ขวา) เข้าร่วมพิธีเปิด เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2562

Solverwp- WordPress Theme and Plugin