การแสดงวิสัยทัศน์นำคณะวิทย์สู่ความเป็นเลิศ

การแสดงวิสัยทัศน์นำคณะวิทย์สู่ความเป็นเลิศ

สภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จัดการแสดงวิสัยทัศน์เพื่อนำคณะวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 13:30-15:30 ณ ห้อง L-01

โดยลำดับการนำเสนอ (จากการจับสลาก) เริ่มจาก (1) ศ. อาวุโส ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ (2) รศ.ดร.พลังพล คงเสรี (3) รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ (4) รศ.ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี ในขณะที่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อผ่านการการขอให้เสนอชื่อจากสภาอาจารย์ แต่ไม่ประสงค์จะมาเป็นผู้สมัครเป็นคณบดี มาร่วมแสดงความคิดเห็นอีก 4 ท่านได้แก่ รศ.ดร. จิรันดร ยูวะนิยม รศ.ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล รศ.ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ ผศ.ดร.วโรดม เจริญสวรรค์

Solverwp- WordPress Theme and Plugin