การประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560

การประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ได้จัดประชุม เพื่อการดำเนินงานสำหรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

ประมวลภาพ

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin