ประชุมสรุปผลการบริหารความเสี่ยง MUSC รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2559

การประชุมกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดส่งรายงานผลบริหารความเสี่ยง ครึ่งปีแรก ของปีงบประมาณ 2559 ตรงกับวันที่ 29 เมษายน 2559 ภาพโดย ลีลศร พ่วงศรี ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล การบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Solverwp- WordPress Theme and Plugin