การทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล 2559

กำหนดการวันทำข้อตกลงปฏิบัติงาน (Performance Agreement; PA) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 08:00 – 09:45 ณ ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผังที่นั่งห้องประชุม K101 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายเหตุ กรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ มาพร้อมกันเวลา 07:45 แต่งกายชุดเบลเซอร์คณะวิทยาศาสตร์ เป็นกำหนดวันใหม่ โดยเลื่อนมาจากวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เนื่องจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ติดภาระกิจด่วน ดาวน์โหลด สไลด์ประกอบการทำข้อตกลงการปฏิบัติงานโดยมหาวิทยาลัย สไลด์ประกอบการทำข้อตกลงการปฏิบัติงานโดยคณะวิทยาศาสตร์

การพิจารณาข้อตกลงปฏิบัติงานของส่วนงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ 2559

การประชุมพิจารณาข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 2) วันที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 1300-1600

Solverwp- WordPress Theme and Plugin