สวัสดีปีใหม่ 2560

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้บริหารส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560

ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จฯสู่สวรรคาลัย

On behalf of Mahidol University, Faculty of Science. We would like to express our deepest condolences on the passing of His Majesty Bhumibol Adulyadej. กราบถวายบังคม ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามนินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศงดการเรียนการสอนในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ หากมีการสอบกลางภาคหรือการสอบอื่น ๆ ให้ดำเนินการไปตามปกติ ประกาศโดย กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ตามที่ได้มีประกาศมติคณะรัฐมนตรีให้วันที่ 14 ต.ค. 59 […]

วันมหิดล 2559

คณบดี ทีมบริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระบิดา ศูนย์การเรียนรู้ ม.มหิดล ศาลายา เมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในงาน “วันมหิดล” ประจำปี 2559

The 2016 Alumni Survey

We would like to gather information as much as possible from our alumni for MUSC strategic planing process between August – September 2016. Link to questionnaire: https://goo.gl/forms/2HBCRnfWwe6gPVcE3 We use Google Form to create questionnaire and gather information using the URL above. Alternatively, you could email us with your answer directly to the Deputy Dean for Quality Development and Risk Management […]

คู่มือและเอกสาร

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)  

เริ่มใช้งานเว็บไซต์งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

กว่าจะมาเป็นเว็บไซต์งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพเวอร์ชันนี้ วันที่ 4 มกราคม 2559 ทำบันทึกข้อความถึงรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เว็บไซต์ https://quality.sc.mahidol.ac.th เริ่มใช้งานได้ ไม่สามารถโพสต์รูปเข้าระบบได้ (รูปด้านล่าง) แต่ก็ได้รับการแก้ไขจนใช้ได้ในเวลาต่อมา การเปลี่ยน Setting ในส่วนของ Permalink ทำให้ไม่สามารถดูโพสต์และเพจได้เลย ต้องให้ admin ของคณะช่วยเหลือ จึงกลับมาใช้งานได้ดังเดิม

Solverwp- WordPress Theme and Plugin