การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 1030 อธิการบดีพร้อมด้วยทีมบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงปฏิบัติงาน (Performance Agreement หรือ PA) ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง K101 โดยมี รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และทีมบริหาร รับการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงปฏิบัติการในครั้งนี้ กำหนดการ เวลา 10:00 น. กรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมกันที่ห้อง K101 (สวมเบลเซอร์คณะฯ) เวลา 10:15 น. ทีมบริหารมหาวิทยาลัยถึงยังห้องประชุม K101 เวลา 10:30 น. เข้าสู่กระบวนการเยี่ยมชมส่วนงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ อธิการบดีเกริ่นนำ 15-20 นาที ส่วนงาน โดยท่านคณบดี นำเสนอข้อมูล 30 นาที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 นาที เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทีมบริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม K102 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง อาหารและของว่างการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงปฏิบัติงาน

ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ 2560-2564

การประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-2564 ณ โรงแรมอัมพวา น่านอน ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2559 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ภาพกิจกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ 16-18 กันยายน 2559 อัลบั้มภาพการจัดทำแผนกลยุทธ์ 2560-2564 อัลบั้มภาพอาหารและของว่างระหว่างการประชุม อัลบั้มภาพกิจกรรมคาราโอเกะหลังอาหารเย็น

การประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 12/2558

การประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12/2558 แต่ถือเป็นครั้งแรกในสมัยของคณบดี รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ

Solverwp- WordPress Theme and Plugin