คณะวิทยาศาสตร์ รับการเยี่ยมสำรวจ MU EdPEx 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับการเยี่ยมสำรวจ MU EdPEx 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) จากคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่

  • รองศาสตราจารย์ พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ปาหนัน พิชยภิญโญ
  • รองศาสตราจารย์ นพ.พงศธร ฉันท์พลากร
  • รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
  • อาจารย์ พญ.พิชญ์สุชา สงวนวิทย์

ในระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ K101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีเปิดและการนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์
คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ
คณะกรรมการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ที่ได้รับมาตรฐาน BSL-3 (ชมกันอยู่ด้านนอก)
เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin