ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 2562

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญร่วมส่งผลงานและลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ 2562 ภายใต้ธีมงาน “Innovative Organization: องค์กรแห่งนวัตกรรม” ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เว็บไซต์: http://www.qd.mahidol.ac.th/mqf2019/

นวัตกรรมเพื่อการดำเนินงาน คณะวิทยาศาสตร์

ระบบออนไลน์เพื่อการดำเนินงาน คณะวิทยาศาสตร์ ที่ ระบบออนไลน์ เว็บไซต์ 1. ห้องประชุมออนไลน์ http://database.sc.mahidol/meetingroom/logon.html

พิธีลงนามความร่วมมือส่วนต่อขยาย GII

ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัทไทยยูเนียน ในความร่วมมือทำส่วนต่อขยาย GII และการลงนามความร่วมมือเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นการเสริมสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล

Solverwp- WordPress Theme and Plugin