คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.48 

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์  EP.48 วันที่ 21 ต.ค. 65 นี้ ตอน การมีส่วนร่วมและสร้างความผูกพัน คีย์เวิร์ดแห่งความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่ ทุกวันนี้ หลายองค์กรมีรูปแบบการทำงานในปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยนไป  “ออฟฟิศ” อาจไม่ใช่สถานที่จำเป็นสำหรับพนักงานเข้ามาทำงานหรือพบปะพูดคุยกันเหมือนเคย เพราะการทำงานออนไลน์ทำให้ทุกคนสามารถทำงานจากที่ใดก็ได้  ผลกระทบหนึ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา จน HR หลายท่านมีความกังวล คือ ความผูกพันของพนักงานกับองค์กรจะลดลงไปเรื่อย ๆ   เมื่อปัจจัยการสร้างความผูกพัน ไม่ได้มีเพียงแค่สถานที่  โจทย์ของ HR จึงควรมองหาวิธีการที่ทำให้ความห่างทางกายภาพ ไม่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าห่างไกล  เพื่อทำให้การส่งต่อมุมมอง  ความคิด เป้าหมายองค์กร ยังมีประสิทธิภาพ สามารถเสริมสร้างให้พนักงานเข้าใจและเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์กร เป็นพลังสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ   คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU ในครั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมขบคิดและหาคำตอบกับแนวทางสร้างความเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานกับองค์กร  ทำให้เกิด Sense of Belonging ด้วยการสื่อสารและกิจกรรมที่สามารถดำเนินการในแบบ New & Next Normal ตลอดเวลา 2 ชั่วโมงเต็ม   กับประเด็นการพูดคุย คุณรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กรมากน้อยแค่ไหน รูปแบบการทำงาน New & Next Normal […]

📣ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 📚

ขอเชิญบุคลากรมหิดล ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม  MAHIDOL QUALITY FAIR 2022  “Good Governance in Digital Era” พบกับกิจกรรมมากมายภายในงาน  อาทิเช่น Poster Round Session การเสวนาและการบรรยายพิเศษ จากผู้ทรงคุณวุฒิ การบรรยายจากกลุ่มผลงานประเภท Award บูธกิจกรรมแจกของรางวัล รายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ลงทะเบียนร่วมงาน

📣ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม” (MUSEF 2022)

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม” (MUSEF 2022) “Healthy Together ชุมชนเมืองสุขภาพดี” กิจกรรมจัดเต็มที่อยากชวนทุกท่านจัดเวลาให้ดี ทั้งการบรรยายและเสวนาจากประสบการณ์ทำงานจริงของเหล่านักวิจัย กิจกรรมเวิร์กชอปเครื่องมือใหม่ ๆ ที่จะมาช่วยพัฒนาการทำงาน การนำเสนอผลงาน Oral presentation และ Poster presentation เพื่อช่วยเปิดมุมมองและอัพเดทงานใหม่ ๆ ในวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 08:30 – 16:00 น.ณ มหหิดลสิทธาคาร และศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ถ้าพร้อมแล้วไปลงทะเบียนกันได้เลยปิดลงทะเบียนวันที่ 26 กันยายน 2565(ไม่มีค่าใช้จ่ายและรับจำนวนจำกัด) ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ที่มา : MUSEF Conference

คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU EP.37 และ 38

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU” วันที่ 4 ก.ค. 65   EP.37 ตอน 5 เรื่องต้องทำ เพื่อพัฒนาสายงานนวัตกรรมในองค์กร  วันที่ 8 ก.ค. 65   EP.38 ตอน Let’s go…OKRs เครื่องมือบริหารผลงานในยุค New Normal (ภาค2)  EP.37  วันที่ 4  ก.ค. 65 สายงานนวัตกรรม ถือเป็นสายงานที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ในหลายองค์กร ด้วยความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ ทำให้เกิดเทรนด์ในการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ มีการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำมาซึ่งโอกาสและรายได้ขององค์กร   รายการคุยสบาย บ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU ในครั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านมาเรียนรู้เคล็ดลับ การยกระดับบุคลากรในสายงานนวัตกรรม พัฒนาสู่การเป็นนวัตกร และเพิ่มความสามารถทางด้านการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร  พร้อมเจาะลึกถึงทักษะ ความคิด และทัศนคติ ที่จำเป็นในการปลูกฝังให้กับพนักงาน และกลไกของแผนแม่บทการขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร   มาเปิดโลกในสายงานนวัตกรรมกับประเด็นที่น่าสนใจ การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานทางด้านนวัตกรรม 5 ทักษะ 5 […]

Learn Do De-velopment : เรียนรู้ ปฏิบัติ พัฒนา ปี 3

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรมLearn Do De-velopment : เรียนรู้ ปฏิบัติ พัฒนา ปี 3   รอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-15.00 น.ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 มิถุนายน 2565   รอบที่ 2 วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น.ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 กรกฎาคม 2565 เตรียมพร้อมก่อนจัดส่งผลงานมหกรรมคุณภาพ สำหรับผลงานที่เคยส่งเข้าร่วมมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2564 ในประเภทการพัฒนาคุณภาพเริ่มต้น (Initial Quality Development, IQD) และ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement, CQI) ที่ได้นำเสนอในมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 “เช่นคุณ” สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม  Click […]

คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.35 ตอน The OKRs Toolbox : เครื่องมือถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU” EP.35 วันที่ 17 มิ.ย. 65 นี้ ตอน The OKRs Toolbox : เครื่องมือถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ   หลายองค์กรประสบปัญหา การนำยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบัติ… รายการคุยสบาย บ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU ในครั้งนี้ จะมาเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการพูดคุยและแบ่งประสบการณ์ จากมุมมองที่ปรึกษาซึ่งมีโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กร กับทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยเฉพาะการจัดทำยุทธศาสตร์ด้วยเครื่องมือ OKRs ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในหลายองค์กร ถึงแม้ว่า OKRs จะเป็นเครื่องมือบริหารผลงาน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี แต่ก็ยังมีเครื่องมือและเทคนิคอื่นๆ ที่อยู่ในกล่อง ที่สามารถนำมาช่วยเสริมให้การถ่ายทอดกลยุทธ์ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น มาร่วมเปิดกล่องเครื่องมือ Toolbox นี้ไปพร้อมกัน กับประเด็นการพูดคุย แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ด้วยเครื่องมือ OKRs ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เครื่องมือ OKRs ขององค์กรในประเทศไทย Misunderstanding ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการใช้ OKRs เครื่องมือบริหารจัดการ ตัวช่วยสำหรับการใช้ OKRs   กับการเสวนาสุดเข้มข้น กับทีมวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์การบริหารองค์กรและการให้คำปรึกษาแนะนำทั้งภาครัฐและเอกชน ดร.วสิษฐ์  พรหมบุตร คุณวีระวัฒน์ […]

คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.34 ตอน Low-code Platform for Manufacturing : พลิกโฉมการพัฒนาซอฟต์แวร์ สำหรับกระบวนการผลิตยุคใหม่

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU” EP.34 วันที่ 10 มิ.ย. 65 นี้ ตอน Low-code Platform for Manufacturing :  พลิกโฉมการพัฒนาซอฟต์แวร์ สำหรับกระบวนการผลิตยุคใหม่   เมื่อเรากำลังเข้าสู่ Smart Factory เทคโนโลยีดิจิทัลจึงเข้ามามีบทบาทในการผลิต ช่วยบริหารจัดการลดความยุ่งยากซับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุนการผลิต ปัจจุบัน ซอฟต์แวร์เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการสำหรับสายงานผลิตเพิ่มมากขึ้น หลายบริษัทเลือกที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาด้วยตนเอง เพื่อปรับให้มีการใช้งานตรงกับลักษณะเฉพาะตามที่ต้องการ ซึ่งอาจต้องใช้ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญสูงในการพัฒนาซอฟต์แวร์เหล่านี้ มาร่วมเรียนรู้และทำความเข้าใจกับ เทคโนโลยี Low-code ที่จะช่วยให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ง่ายขึ้น ลดปัญหาการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและข้อจำกัดของซอฟต์แวร์สำเร็จรูป พร้อมตัวอย่างการประยุกต์ซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร Supply Chain และ Manufacturing Process   ประเด็นการพูดคุย ทำความรู้จักกับ Low-code Platform เทคโนโลยีที่จะช่วยให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ง่ายขึ้น สาธิตการใช้ Mendix Low-code Platform ตัวอย่างการการประยุกต์ใช้ Low-code ของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย แนะนำการเริ่มต้นทดลองใช้ Mendix Low-code Platform สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม  Click here […]

Prelude to Mahidol Quality Fair 2022

Good Governance in Digital Era คืออะไร??   ร่วมหาคำตอบได้ที่…. กิจกรรม  “Prelude to Mahidol Quality Fair 2022”  วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565  เวลา 13.00-15.30น.  พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล  ผศ. ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยมหิดล     รศ. ดร. กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล บนระบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex Event  ลงทะเบียนและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://op.mahidol.ac.th/qd/mqf2022/สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่  https://kmmasterclass.mahidol.ac.th/ ที่มา : www.facebook.com/MahidolQD

Criteria Talk Webinar

เตรียมพบกับกิจกรรมสุดพิเศษที่จะมาไขข้อสงสัย   พร้อมUpdateเกณฑ์ EdPEx และ AUN-QA ทุกวันจันทร์ ตลอดเดือน มิถุนายน-กันยายน 2565 ในกิจกรรม “Criteria Talk Webinar”  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ….  https://op.mahidol.ac.th/qd/  

“Achieving excellence ครั้งที่ 8: อยากได้หลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตที่ตรงใจตลาดแรงงาน: จะหาและใช้ “Stakeholder Requirements” อย่างไร”

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบุคลากรร่วมเรียนรู้ผ่าน “MUQD Webinar series 2: Achieving excellence” “Achieving excellence  ครั้งที่ 8: อยากได้หลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตที่ตรงใจตลาดแรงงาน: จะหาและใช้  “Stakeholder Requirements” อย่างไร” วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. (กิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ) 👉 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ1. รองศาสตราจารย์ ภก.ปรีชา มนทกานติกุลคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนาคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร รับคำอินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ดำเนินรายการ1. รองศาสตราจารย์ ชวลิต วงษ์เอกAUN-QA Expect & Assessor 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล บนระบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex Eventสำรองที่นั่งรับฟัง โดยระบบออนไลน์กับเราได้ที่ […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin