“Achieving excellence ครั้งที่ 7: เมื่อ AUNQA version 4 ถามถึงการประเมิน “Achievement of PLOs”

 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบุคลากรร่วมเรียนรู้ผ่าน “MUQD Webinar series 2: Achieving excellence” “Achieving excellence ครั้งที่ 7: เมื่อ AUNQA version 4 ถามถึงการประเมิน “Achievement of PLOs” วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร รับคำอินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3. อาจารย์ ดร.วีรเดช พันธ์วิสวาสวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล   ผู้ดำเนินรายการ1. รองศาสตราจารย์ ชวลิต วงษ์เอกAUN-QA Expect & Assessor 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล บนระบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex Eventสำรองที่นั่งรับฟัง โดยระบบออนไลน์กับเราได้ที่ http://op.mahidol.ac.th/qd/new/2022/km20220512.htmlและรับชมย้อนหลังได้ทื่ https://kmmasterclass.mahidol.ac.th/(กิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ)

สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU – EP.28” ชวนทุกคนมาเตรียมความพร้อมกับโค้งสุดท้ายของ ‘PDPA’ ก่อนการบังคับใช้เต็มรูปแบบ

EP.28 วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ใกล้เข้ามาแล้วกับการประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA ที่กำลังจะมีผลในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ในช่วงที่ผ่านมา หลายองค์กรก็ได้เร่งเตรียมความพร้อมกันไปบ้างแล้ว แต่เพื่อความมั่นใจว่าองค์กรของคุณจะสามารถรับมือ และพร้อมเปิดรับโอกาสใหม่ ๆ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราลองมาแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และอัปเดตข้อมูล รวมถึงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PDPA ไปพร้อมกันอีกครั้งกับกูรูตัวจริง ที่จะมาให้ความรู้ และตอบทุกคำถามที่ใครหลายคนสงสัย ใน “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU – EP.28 เตรียมความพร้อมโค้งสุดท้าย PDPA” วิทยากร : คุณปริญญ์ เสรีพงศ์ (CISA, CEH) ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการจัดการสารสนเทศและระบบมาตรฐาน จาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่มีประสบการณ์พัฒนาระบบบริหารและมาตรฐาน ร่วมกับภาครัฐและเอกชนมากว่า 15 ปี ประเด็นการพูดคุย เจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA มีผลกระทบกับองค์กรและธุรกิจอย่างไร เช็คลิสต์แนวปฏิบัติที่สำคัญตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม  Click here ที่มา : https://www.ftpi.or.th/

สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU” EP.23 สร้างสรรค์บริการให้เป็นเลิศด้วย Smart Service Excellence

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU” EP.22 วันที่ 25 ก.พ.65  นี้ ตอน  ยกระดับผลิตภาพอย่างเป็นระบบครบทุกมิติ EP.23 วันที่    4 มี.ค.65  นี้ ตอน สร้างสรรค์บริการให้เป็นเลิศด้วย Smart Service Excellence EP.23 วันที่ 4 มีนาคม 2565 ร่วมเรียนรู้และทำความเข้าใจกับ Smart Service Excellence เครื่องมือที่ช่วยให้เราเห็นถึงมุมมองความต้องการของผู้รับบริการและนำมาสร้างสรรค์บริการที่เป็นเลิศ เติมเต็มด้วยเทรนด์ของนวัตกรรมการบริการที่นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยยกระดับความประทับใจ พร้อมทั้งบทบาทของผู้นำองค์กรยุคใหม่ที่ต้องเปลี่ยนผ่านการให้บริการแบบเดิม สู่การบริการยุคใหม่ที่ต้องทันสถานการณ์ เน้นการดูแลเชิงรุก ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง บรรยายและพูดคุยโดย คุณพัชรีพร คุณาวุฒิ วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ด้านการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ที่มีประสบการณ์ในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน มากว่า 20 ปี   ประเด็นการพูดคุย ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอนาคต การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว ทักษะสำคัญที่สอดรับกับโลกยุคดิจิทัล Future Skills Development แนวทางการพัฒนาทักษะอนาคต สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม  Click here ที่มา : https://www.ftpi.or.th/

MUQD Webinar series 2 – chieving excellence ครั้งที่ 1 💡 👨‍🏫 🎯 หัวใจของ “ความเป็นครู

MUQD Webinar series 2 – Achieving excellence ครั้งที่ 1 หัวใจของ “ความเป็นครู”   โดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร  ครูแพทย์แห่งชาติ ประจำปี 2564   ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. บนระบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex Event   สำรองที่นั่งรับฟัง โดยระบบออนไลน์กับเราได้ที่ Click here

สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU” EP.20-21

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU” EP.20 วันที่ 11 ก.พ.65  นี้ ตอน  Why-What-How? คุยเฟื่องเรื่อง HR: นานาสาระที่ผู้บริหารทุกคนต้องรู้ EP.21 วันที่ 18 ก.พ.65  นี้ ตอน The Future is Now: ทักษะสำคัญแห่งอนาคต EP.20 วันที่ 11 ก.พ.65 ร่วมสนทนากับ 2 กูรูด้านการพัฒนาบุคลากร ที่จะมาสร้างความเข้าใจและให้คำแนะนำเทคนิคดีๆ กับ ผู้บริหารสายงาน ในบทบาท “การบริหารคน” พร้อมตอบคำถาม ชี้ความสำคัญ ของงาน HR ที่ผู้บริหารสายงานและนักทรัพยากรบุคคล ต้องร่วมกันขับเคลื่อน สร้างความสามารถในการแข่งขัน เปลี่ยนผ่านองค์กรสู่การทำงานยุคดิจิทัล ร่วมหาคำตอบกับประเด็นเหล่านี้ ทำไมผู้บริหารสายงานควรต้องรู้และทำงาน HR ทำความเข้าใจหลักการบริหารคน และเทคนิคบริหารคนให้ได้ผลงาน Update มุมมองใหม่ๆ และความท้าทายของการบริหารคนยุคดิจิทัล EP.21 วันที่ 18 ก.พ.65 ร่วมหาคำตอบของความสำคัญและแนวทางการพัฒนาทักษะอนาคต หรือ Future Skills ซึ่งกำลังเป็นที่พูดถึงอยู่ในวงการพัฒนาบุคลากรทุกวันนี้ พร้อมการเปิดตัว โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : […]

สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU EP.19 Smart Factory แต้มต่อสู่ความสำเร็จของอุตสาหกรรมไทยในยุคดิจิทัล”

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการสัมมนาออนไลน์ (ฟรี) ไม่มีค่าใช้จ่าย 4 กุมภาพันธ์ นี้ เกาะติด Tech Trends สำคัญที่จะมายกระดับธุรกิจให้ก้าวล้ำก่อนใคร ใน ฟรี สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU EP.19 Smart Factory แต้มต่อสู่ความสำเร็จของอุตสาหกรรมไทยในยุคดิจิทัล”        ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกวงการ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม คงถึงเวลาแล้วที่องค์กรต้องเร่งคิดค้นกลยุทธ์ที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจมากที่สุด มาร่วมเรียนรู้หลักการสำคัญ เพื่อผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จไปกับ 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการผลิต จาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่พร้อมแบ่งปันความรู้ รวมถึงสุดยอดเทคนิคในการนำ ‘Digital Technology’ มาใช้ในอุตสาหกรรม อาทิ Data Management และ IoT: Internet of Things เพื่อสร้างระบบการผลิตที่ก้าวล้ำนำสมัย ลดขั้นตอนและความสูญเปล่า และเปี่ยมด้วยผลิตภาพ พร้อมมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 ลงทะเบียน EP.19 : 4 ก.พ.65  คลิกที่นี่!! ที่มา : https://www.ftpi.or.th/event/data-management-and-internet-of-things

สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU: EP.16 – 17”

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU” EP.16 วันที่ 14 ม.ค.65  นี้ ตอน Let’s Start.! เริ่มโครงการใหม่ให้ปัง ด้วยเทคนิคการบริหารโครงการ Project Management for Productivity Gains EP.17 วันที่ 21 ม.ค.65  นี้ ตอน “Green Productivity” เทรนด์ใหม่ของอุตสาหกรรมไทย… ช่วยทั้งเรา-ช่วยทั้งโลก EP.16 วันที่ 14 ม.ค.65  หัวข้อ “บริหารโครงการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรอย่างไรให้ได้ผล” การดำเนินงานโครงการด้านการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบของการดำเนินงานโครงการ แนวทางการกำหนดเป้าหมายและขอบเขตการดำเนินงาน การจัดตั้งและบริหารทีมงาน การบริหารงานโครงการอย่างเป็นระบบตามแนวทาง PDCA หัวข้อ “เทคนิค CPM : Critical Path Method กับการเพิ่มผลิตภาพกระบวนการ” อะไรคือ Critical Path Method (CPM) เทคนิคที่ใช้ในการจัดทำ Schedule ของงานโครงการ วัตถุประสงค์ของเทคนิค Critical Path Method (CPM) การประยุกต์ใช้ […]

อบรมการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

📍ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับใหม่ __________________________ จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม 📌 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) หัวข้อ “How to Create Your Own Effective IDP” รุ่นที่ 1/2565 🔹วันอังคารที่ 25 มกราคม 65 🔹เวลา 09.00 – 12.00 น. 🔹รูปแบบ Online ผ่าน Zoom __________________________ ✍🏻 โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันพุธที่ 5 มกราคม 65

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU”

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU”  จาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ EP.13 ตอน Impact of Employee Engagement on Productivity กุมหัวใจพนักงาน สรรสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า วันที่ 26 พ.ย.64 เวลา 13.00 – 15.00 น.   สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่ **แสดงผลผ่าน Google Chrome** ที่มา : https://www.ftpi.or.th/event/impact-of-employee-engagement-on-productivity-ep13

Solverwp- WordPress Theme and Plugin